A RÉV közösségeknél a jövőtervezési folyamat, minden esetben más és más sajátosságok figyelembevételével zajlik, szerte az országban. A február- március műhelyek beszámolóiból csemegézünk. Nézzük merre haladnak a közösségek.

Budapesten több közösségnél is zajlik jövőtervezés és mindenhol más- más fókuszba indultak el. A Muszlim Ifjúsági Társaság lokalitáshoz való kötődése nem Budapestre korlátozható, de a szervezet aktív tagjai Budapesten élnek. Náluk a jövőtervezés a saját ifjúsági közösségük fenntarthatóvá válására törekvésekre fókuszál. A MIT még egy fiatal szervezet, így a stabilitásra törekednek és a tagokkal történő nagyobb kapcsolattartásra. 

“Megbeszéltük, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk az események dokumentálására és a tevékenységeink beszámolóira a közösségi platformokon és honlapunkon. Kitaláltuk, hogy nem csak írásban, hanem videón keresztül is értesítjük a tagokat a fejleményekről, így lehetőséget adva nekik a hozzászólásra.”  Zéna, RÉV multiplikátor így számolt be a műhelyekről.

Egerben a multiplikátorok beszámolóiból már korábban is szemezgettünk. A helyi RÉV közösség továbbra is a különböző problémák beazonosításával foglalkozik, ezek ok-okozati összefüggéseit vázolja fel. Négy jövőtervező műhelyen már túl vannak, és a megoldási javaslatok előkészítése a következő lépcső. 

Zalaegerszeregen a jövőtervező folyamatnak, ahogy sok másik RÉV közösség, saját nevet adott a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat. A Fiatalok Zalaegerszegért Ötletbörzék során helyi fiatalokat -zömmel iskolásokat- bevonva munkacsoportok alakultak a városkép fenntartható fejlesztésének meghatározása céljából.

“Kezdetben úgy gondoltuk, hogy 5 fő az kevés, ezért is dolgoztuk át az eredeti terveket, de végül arra a döntésre jutottunk, hogy minden vélemény számít.” Előd, RÉV multiplikátor

A zalaegerszegi csapat járja a városi intézményeket és mindenhol igyekeznek bevonni fiatalokat, döntéshozókat. Ezt pedig a fiatalok csapata, a ZVDÖK értékeli ki, amely már most folyamatban van. Az eredmények megismertetése céljából egy  konferenciát szerveznek döntéshozók és szakemberek bevonásával. A helyi multiplikátorunk Előd nagy energiát fektet abba, hogy mindez megvalósuljon.

“Az elhatározásainkból nem engedünk, kitartóan teljesítjük a kitűzött terveinket. Bízok benne, hogy a döntéshozók bevonásával egy magas színvonalú szakmai konferenciát tudunk lebonyolítani.” írta beszámolójában Előd, RÉV multiplikátor

Fejlesszük együtt Verest címmel zajlik a veresegyháziak jövőtervezője. A helyi ifjúsági házban gyakorta gyűlnek össze a fiatalok. Kérdőíveznek, programokat szerveznek, hogy a helyben élő fiatalok véleményeit összegyűjtsék. Jelenleg még a gyermek- és ifjúsági önkormányzat létrehozásán is gondolkoznak. Érdekességnek számít, hogy a folyamatban nem csak a helyi, hanem a környező települések fiataljait is meg tudták szólítani: kötődésük Veresegyházhoz szoros és nekik is számít hogyan fejlődik a település.

A folyamat már nagyon részletes elemeket érint a településen.  “A reális célokhoz kialakítottunk programterveket és megkérdeztük, hogy kik azok, akik valóban részt tudnának és szeretnének venni a megvalósításban. Ilyen célként tűztük ki többek között azt is, hogy útbaigazító táblákat és térképet helyezünk ki a város több pontján, mivel ezekből hiányt szenved a település, mégis mindeközben sokan érkeznek hozzánk átutazóban, akár a helyi piac, vagy még inkább a medvefarm miatt.” Niki és Gyuri, RÉV multiplikátorok

Szentesen iskolai csoportokat látogatnak a multiplikátorok, és tanórák keretében ismerkednek meg a helyiek igényével. Kihasználva a hagyományőrző profiljukat a helyi szervezetnek, élő történelem tanóra keretében próbáltak kapcsolatba kerülni a fiatalokkal. A jövőtervezésre a szervezettel közösen igyekeznek hangsúlyt fektetni.  Miskolcon egy gerilla flashmob akción keresztül terveznek a helyi szervezet tagjai további népszerűséget szerezni a jövőtervező folyamatnak, s egyben a városi diákönkormányzat. A fiatalok szervezete kevés taggal működik jelenleg, a megerősödés és kapcsolatteremtés, majd a párbeszéd kialakítására törekednek a döntéshozókkal. Budaörs esetében hasonló megközelítéssel a helyi intézmények fiataljait vonták be a műhelybe. Juli, RÉV multiplikátor az utóbbi jövőtervezőt az Ifjúsági Klub társasjáték estjét megelőző időpontra szervezte, így a fiatalok akár e programelemen is részt tudtak venni. Működő Ifjúsági Klubról révén szó, a fiatalokkal a programkínálat és a települési problémák egyaránt előtérbe kerülnek a jövőtervezés során.

Pécsváradon a fiatalokkal való közös tevékenykedés, mintegy hosszú téli álomból felébredve indult újra. A helyi ifjúsági önkormányzat alapvetően plusz löketet kapott érdekképviseleti tevékenységének megerősítéséhez a jövőtervezéssel. Márk pécsváradi RÉV multiplikátor beszámolójában metaforán keresztül mutatta be a náluk zajló folyamatok jellegzetességét.

Milyen a széljárás? Gyengéd, tavaszi. Visz, de még nem az az igazi. Szükség van arra, hogy a fiatalok ráeszméljenek arra, hogy itt el lehetne a mondani azt, amit akarnak. A szájukból kitörő gondolatok generálnák azt a „szelet” ami biztosan meghajtaná a vitorlánkat és RÉV-be vinne minket.”

Cegléden is kisebb szünetet követően indult útjára a jövőtervező műhely sorozat. A szervezeten belül zajlik elsősorban a jövőtervezéshez kapcsolódó problémák beazonosítása, amelyet a helyi fiatalokkal is terveznek majd megosztani. 

Hamarosan a többi település jövőtervező folyamataival is megismerkedhettek.