A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy megteremtse a hazai települési szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok (GYIÖK) közös fellépésének lehetőségét, valamint a településeken aktív fiatalok számára találkozási lehetőséget biztosítson. A Társaság kiemelt célja, hogy az általunk elérhető valamennyi módszerrel előteremtsük a már működő, illetve az alakulni kívánó gyermek- és ifjúsági önkormányzatok szakmai, módszertani segítségét (képzések, fórumok találkozók szervezése, információs és szakmai kiadványok megjelentetése, a folyamatos információ áramlás elősegítése, stb.).

Társaságunk legfontosabb tevékenységeinek a gyermek- és ifjúsági önkormányzatok és a döntéshozók és a döntés előkészítésben közreműködő szakemberek találkozásainak, együttműködéseinek lehetőséget teremtő programok számítanak. Ezt az elmúlt évek során számos sikeres projektek keretében végeztük.

2012-ben az “Ifjúsági Önkormányzatok és az Érdekképviselet” című szemináriumot valósítottunk meg Pécsváradon, ahol ifjúsági érdekképviseletben résztvevő fiatal vezetőket készítettünk fel a strukturált párbeszéd helyi szintű kialakítására.

2012-2013 között zajlott a  A jövő GYÖKerei a ma és tegnap című hosszabbtávú projektünk, amelynek azonos célja volt, ám regionális találkozókat valósítottunk meg, ahol egy rövid képzést követően helyi kerekasztal beszélgetéseket szerveztünk döntéshozókkal.

2013-ban zajlott le a “Modell Ifjúsági Parlament” című projektünk, ami egy országos rendezvény volt és több körben igyekezett becsatornázni a fiatalok véleményét különböző tématerületekről, amit végül a bevont helyi, nemzeti és európai szintű döntéshozókkal is megbeszéltek, Bábolnán. A projektünk az Erasmus+ KA3-as pályázati kategóriát népszerűsítő szórólapon,  mint jó példa jelenik meg.

2014-ben valósítottuk meg a “Közös alapok, külön utak” c. projektet, amely a strukturált párbeszéd mellett már kiegészült az ifjúsági közösségek fejlesztésével, szakmai támogatásával. Fél éven keresztül ifjúsági szakemberek mentorálták a közösségeket a helyi szintű döntéshozókkal történő párbeszéd és együttműködés kialakításában.

A GYIÖT az utóbbi évek során olyan nemzetközi fejlesztő programok kidolgozásában és megvalósításában is részt vett, amelyeknek együttes célja volt, hogy növelje a fiatalok társadalmi, állampolgári és civil részvételét. Ennek érdekében nemzetközi képzéseknek, ifjúsági cseréknek is teret adtunk, hogy minél többen megismerkedhessenek azokkal a módszerekkel, amelyeket a mindennapi munkánk során használunk.

További információk: www.gyiot.hu