Szavak, szavak és szavak, ebből mondatok, s azokból bekezdések… könyv születik, mégpedig a RÉszreVétel keretében. 2017. február 24-25. között a Budapesti Európai Ifjúsági Központban tartottunk szakmai fórumot a helyi ifjúsági munkában érintett szakemberekkel a projekt keretében készülő könyvünkkel kapcsolatban. 

Az elmúlt években a GYIÖT számos olyan projektet valósított meg, amelynek keretében a strukturált párbeszédre készítette fel a fiatalok a nem-formális nevelés eszközeinek és módszereinek segítségével. A képessé tétel a fiatalok oldalán persze nem volt elég sosem, az első próbálkozások alkalmával már tudható volt, hogy szükségszerű a döntéshozók és szakemberek is érzékenyítése. Mindehhez elsősorban helyi szinten nekünk, mint országos szervezetnek kevés lehetőségünk volt hozzájárulni így maradt a közösségi szemléletet képviselő, ifjúsági vezetők képzése és felkészítése. A RÉszreVétel során ezt a hidat próbáltuk meg felépíteni, tudatosan a projektben tervezett módon mi is elindultunk felkereső munkára. 

A projektet megvalósító csapat mindig is B lábnak hívta ezt, a felkereső munkát, amely során negyven magyarországi település önkormányzatához látogatunk el  a projekt alatt és kérdezzük meg őket arról – jó eséllyel a helyi fiatalok jelenlétében-, hogy mit gondolnak a helyi ifjúsági munkáról; hogyan értelmezik a törvényi szabályozást; mit gondolnak a fiatalok döntéshozatali folyamatokba való bevonódásáról. 

A felkereső látogatásokkal párhuzamosan elindult egy szakmai kiadvány tervezése, amelynek elsődleges célcsoportja a települési döntéshozók lesznek. A hamarosan megjelenő könyvben olyan információkat és sajátosságokat gyűjtöttünk össze, amely ahhoz lehet szükséges, hogy helyben megtervezhető és elindítható legyen az ifjúsági munka. A települési ifjúsági munka elméleti és gyakorlati aspektusait is körüljárva igyekszünk hasznosítható, és helyi sajátosságra jól adaptálható segítséget nyújtani a településeknek az ifjúsági munka meg vagy újratervezéséhez.

A könyv első nyers változata elkészült február elejére, amelyet egy a Társaságunk által is jól ismert szakember csoporttal osztottunk meg és kértük őket arra, hogy észrevételeikkel gazdagítsák a kiadványt. A szakembereket igyekeztünk széles körből meghívni, így a kistelepülési és nagyvárosi sajátosságok is megjelennek majd a könyvben.  

A könyv végső változatáig még heteket kell várni, de szerzők egy kisebb munkacsoporttal közösen véglegesítik majd a beérkezett észrevételek és javaslatok alapján a szöveget, amelynek bemutatása a RÉszreVétel projekt Zárókonferenciáján lesz.